© 2015 - Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi