© 2016 - Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi