© 2014 - Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi