2015 / Cilt: 34 - Sayı: 1

 

Dünyada Yakın Zamandaki Dikkat Çekici Gelişmeler ve Türkiye’deki İstatistik Eğitimindeki Çelişkiler
Selim TÜZÜNTÜRK, Necmi GÜRSAKAL
-PDF
230 kez incelendi, 513 kez indirildi.

 

C# PROGRAMLAMA DİLİNDE GELİŞTİRİLEN PROGRAM İLE RASGELELİĞİN SINANMASI
Arzu EREN ŞENARAS, Şahin İNANÇ, Hayrettin Kemal SEZEN.
-PDF
192 kez incelendi, 395 kez indirildi.

 

TÜRKİYE-IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ İLİŞKİLERİ: KARŞILIKLI BAĞIMLILIK TEORİSİ BAĞLAMINDA PETROL İLİŞKİSİNE DAYALI BİR ANALİZ
Mehmet Dalar
-PDF
196 kez incelendi, 415 kez indirildi.

 

DEMOKRASİ, HESAP VERME SORUMLULUĞU VE HÜKÜMET MODELLERİ
Ahmet Taner
-PDF
198 kez incelendi, 449 kez indirildi.

 

Ekonomik Değişkenlerin İstihdam Üzerine Etkileri
M. Kenan TERZİOĞLU, Yasemin KOLDERE AKIN, Aslı DOĞANGÜN
-PDF
179 kez incelendi, 334 kez indirildi.

 

Araştırma ve Geliştirme Harcama ve Hibe Desteklerinin Kurumlar Vergisi ve Araştırma Geliştirme Kanunu Çerçevesince Değerlendirilmesi
Fehmi Ali ILDIR
-PDF
190 kez incelendi, 325 kez indirildi.

 

MARKA İMAJI İLE MARKA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE MARKA GÜVENİNİN ARACILIK ROLÜ
Yalçın ERDOĞAN, Selin KÜÇÜKKANCABAŞ ESEN
-PDF
176 kez incelendi, 324 kez indirildi.

 

İŞYERİNDE TACİZİN PEMBE HALİ: KADINLARIN KADINLARA UYGULADIĞI MOBBİNG
Umut Can ÖZTÜRK, Ezgi CEVHER.
-PDF
172 kez incelendi, 545 kez indirildi.

 

GEÇ ENDÜSTRİLEŞME SÜRECİNDE DEVLETİN ROLÜ: RUSYA ÖRNEĞİ
Ayda POLAT, Cem Okan TUNCEL
-PDF
184 kez incelendi, 380 kez indirildi.

 

BİR TOPTAN GIDA İŞLETMESİNDE BÜTÜNLEŞİK SHANNON ENTROPİ-GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE NAKLİYE FİRMASI SEÇİMİ
Süleyman ÇAKIR
-PDF
191 kez incelendi, 359 kez indirildi.

 

TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE VE BÜYÜME İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK BİR ANALİZİ
Nurgün TOPALLI
-PDF
176 kez incelendi, 461 kez indirildi.

 

VARYANS BİLEŞENLERİNİN NEGATİF KESTİRİLME OLASILIKLARI İÇİN BİR SİMÜLASYON ARAŞTIRMASI
Serdar KURT, Ahmet KAYA.
-PDF
163 kez incelendi, 386 kez indirildi.
 
© 2016 - Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi