2014 / Cilt: 33 - Sayı: 2

 

DENETİMDE MATEMATİKSEL KANIT KURAMI KULLANIMI: BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDEKİ ALICILAR VE SATICILAR HESAP DENETİMLERİ İÇİN BİR UYGULAMA
Alper KARAVARDAR
-PDF
249 kez incelendi, 193 kez indirildi.

 

TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ MALİYE POLİTİKASI ARAÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Betül İNAM
-PDF
234 kez incelendi, 208 kez indirildi.

 

KEYNESYEN VE NEO-KLASİK YAKLAŞIMLARDA FİNANSAL SİSTEM VE İKTİSADÎ BÜYÜME
Ekrem ERDEM, Cüneyt DUMRUL
-PDF
276 kez incelendi, 283 kez indirildi.

 

KARİYER YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
Gülşah KARAVARDAR
-PDF
236 kez incelendi, 151 kez indirildi.

 

HELSİNKİ ZİRVESİ’NDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNİN ÜLKEDEKİ KADIN POLİTİKALARINA ETKİLERİ
Hakan Özdemir, Yahya Demirkanoğlu
-PDF
242 kez incelendi, 241 kez indirildi.

 

KAMU HARCAMA ÇEŞİTLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ, GELİŞMEKTE OLAN VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
Hayri Abar, Gökhan Erkal, Ömer Yılmaz
-PDF
235 kez incelendi, 171 kez indirildi.

 

TURİZM SEKTÖRÜNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE PERSONEL SEÇİMİ
Ali Şimşek, Ozan Catır, Nuri Ömürbek
-PDF
222 kez incelendi, 196 kez indirildi.
 
© 2015 - Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi